Veel ondernemers in de kinderopvang vinden duurzaamheid belangrijk en doen ook hun best om duurzaam te zijn, maar hebben dit nog niet volledig geïmplementeerd in hun organisatie. Vaak wordt er wel gekeken naar het energieverbruik en worden hier duurzame maatregelen voor getroffen, zoals ledverlichting, isolatie, etc. Maar er is nog veel meer wat je kunt doen op het gebied van verduurzaming. En hiervoor heb je de hulp nodig van je team.

Als kinderopvangorganisatie heb je een grote rol in het leven van kinderen en de pedagogisch medewerkers hebben een voorbeeldfunctie in hun leven. “Jong geleerd is oud gedaan”, dus het is belangrijk dat de kinderopvangmedewerkers uitdragen dat het belangrijk is dat we met z’n allen goed op de aarde passen.
Ouders vinden duurzaamheid ook steeds belangrijker.
Om duurzaamheid goed op de kaart te zetten en het team van pedagogisch medewerkers handvatten te geven, is het handig om een beleidsplan Duurzaamheid te maken.

In dit beleidsplan Duurzaamheid geeft je de visie van je organisatie op duurzaamheid weer. Ook laat je zien welke maatregelen er op het gebied van duurzaamheid zijn genomen. Vervolgens worden de afspraken weergegeven die je met alle werknemers van je organisatie maakt.

Natuurbeleving 

In het beleidsplan Duurzaamheid, kun je onder andere je visie op natuurbeleving laten zien. Welke keuzes zijn er gemaakt in de inrichting van de buitenspeelplek bij de opvang? Wat staat er over buitenspelen in je pedagogisch beleid? Wat verwacht je van je pedagogisch medewerkers op dit vlak? Sommige kinderopvangorganisaties presenteren zich als een ‘groene’ kinderopvang. Hierover heb ik eerder een blog geschreven.
In je beleid duurzaamheid kun je de keuzes die gemaakt zijn op het gebied van natuurbeleving van de kinderen goed uiteenzetten.

Afvalbeperking


Een ander onderdeel van het beleidsplan Duurzaamheid gaat over afvalbeperking.
Zo kun je in dit plan opnemen dat er wordt er geknutseld met kosteloos materiaal, zoals lege verpakkingen. Daarnaast kun je als organisatie proberen gebruik te maken  van afvalmateriaal zoals bijvoorbeeld, bamboe van een bamboe-kwekerij, rest-papier van verschillende drukkers en afvalhout van een timmerfabriek. Vraag maar eens binnen je groep ouders en andere connecties of er mensen nog een ingang hebben naar een bedrijf die ‘afval’ heeft wat je goed zou kunnen gebruiken.

Afvalscheiding hoort natuurlijk ook in je beleidsplan Duurzaamheid. Je kunt de kinderen betrekken bij het proces van afvalscheiding en bijvoorbeeld samen de lege flessen naar de glasbak brengen.

Je kunt ook afval beperken door zuinig te zijn met speelgoed en proberen kapot speelgoed eerst te maken voordat je het weggooit.
Als kinderopvang kun je ook heel goed gebruik maken van 2e hands materiaal, zoals bijvoorbeeld potten en pannen uit de kringloopwinkel. Hier kunnen de kinderen prachtig mee spelen in de huishoek. Maar potten en pannen zijn ook erg leuk voor in de zandbak.

De administratie kan ook duurzaam werken. Neem bijvoorbeeld het printgedrag van je medewerkers eens onder de loep. Kan er misschien minder of duurzamer geprint worden?

Inkoop van voeding en schoonmaakartikelen

De inkoop van levensmiddelen kun je verduurzamen door zo lokaal mogelijk te kopen. Fruit en groente koop je zoveel mogelijk in het seizoen. De overige producten koop je zoveel mogelijk fair-trade. En je kunt er op letten hoe de voeding verpakt is (geen los-verpakte artikelen).

Er zijn schoonmaakmiddelen die biologisch afbreekbaar zijn en toch goed schoonmaken. Beschrijf de keuze voor de schoonmaakmiddelen in je beleidsplan Duurzaamheid.

Het beleidsplan Duurzaamheid overbrengen op je team

Het is belangrijk dat je het team van medewerkers laat meedenken in het proces. Wellicht zien de medewerkers zelf ook nog mogelijkheden voor duurzame aanpassingen. Hoe meer het team betrokken is bij  het ontwikkelen van het beleidsplan, hoe meer draagkracht er is.
Om het team van medewerkers concrete richtlijnen te geven is het handig om de afspraken in de huisregels te zetten. Op die manier weet iedereen wat er afgesproken is.